“SponsorKliks,
steun de Club en doe uw online aankopen via sponsorclicks (zonder meerkosten) [lees meer...]

Introductie MVC de Hangar

MVC de Hangar is een reguliere volleybalclub, voor jong en oud, maar bij de oprichting van de club in 2009 zijn er een aantal peilers geformuleerd, die we als basis voor de vereniging en het gevoerde beleid gebruiken. In een aantal zaken wijken we wellicht af van andere sportverenigingen.

Peilers MVC de Hangar

  • Jeugd als permanente basis voor de vereniging

  • Iedereen draagt bij

  • Plezier en kwaliteit voor jong en oud en op elk niveau


Jeugd als permanente basis voor de vereniging

We willen dat de jeugd de basis van de vereniging vormt, de kinderen van nu vormen de vereniging voor later, zowel op sportief, als op organisatorisch gebied. Om dat te bereiken sturen we op een aantal zaken, zodat de kinderen kunnen voelen, dat ze er bij horen en dat we ze ook echt kunnen binden.

  1. kwaliteit: gedegen bewegingsonderwijs voor de jeugd

  2. continuïteit in de jeugdopleiding

  3. aandacht voor alle kinderen, ook de minder getalenteerden

  4. plezier in het sporten: zo goed mogelijk je best doen, voor jezelf en voor je team!

We werken ook al bij de jeugd met gediplomeerde (hoofd-)trainers. Hier investeren we ook in.

Iedereen draagt bij

Om een vereniging draaiende te houden zijn er veel vrijwilligers nodig. We vinden dan ook dat iedereen zijn steentje moet bijdragen. Als uw kind lid wordt van de vereniging verwachten we van u ook een bijdrage. In ieder geval helpen ALLE ouders van de mini's op toerbeurt mee op de training. Hiermee willen we trouwens ook bereiken, dat de trainers altijd contact met de ouders hebben en dat ouders inzicht krijgen in de wijze van trainen en de inhoud van de training. Om het meehelpen van de ouders bij de mini's mogelijk te maken trainen we dan ook op de zaterdagochtend.

Plezier en kwaliteit voor jong en oud en op elk niveau

Niets is zo belangrijk als plezier hebben in volleybal. Dit willen wij ook uitstralen naar de club, de kinderen en hun ouders, senioren en belanghebbenden van de club. Om dit plezier te bereiken worden er naast trainingen, wedstrijden en toernooien ook andere activiteiten ontwikkeld om het plezier te verhogen. Zo worden er o.a. disco's georganiseerd, buurman & buurman toernooien, sponsor toernooien en pieten trainingen.