Veilig sportklimaat

MVC De Hangar ondersteunt en stimuleert een veilig sportklimaat voor alle betrokkenen van de vereniging. Denk hierbij onder andere aan leden, ouders/verzorgers, trainers/coaches, bestuur en scheidsrechters. Dit doet de vereniging conform aanbevelingen van NOC*NSF en het reglement ongewenst gedrag van de Nederlandse Volleybalbond (NeVoBo). Om dit te bereiken heeft de vereniging afspraken vastgelegd in diverse reglementen en kent de vereniging Vertrouwenscontactpersonen (VCP’s). Van alle betrokkenen wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van deze afspraken en hiernaar handelen, voor zover voor hen van toepassing. Hieronder vind je een overzicht van alle informatie.

Huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement is een nadere detaillering van en aanvulling op de statuten. Het bevat afspraken, regels, taken & bevoegdheden van bestuursleden en beschrijft de rol van de Vertrouwenscontactpersoon. 

(Gedrags)regels
De (gedrags)regels beschrijven afspraken over hoe we met elkaar omgaan en wat we wel/niet acceptabel vinden. We verwachten dat iedere betrokken op de hoogte is van deze (gedrags)regels en hiernaar handelt. 

Richtlijnen trainers/coaches
Richtlijnen voor trainers en coaches geven hen handvatten bij trainingen en wedstrijden. Dit zorgt voor uniformiteit en duidelijkheid voor leden en trainers/coaches.

Aannamebeleid vrijwilligers
Het aannamebeleid beschrijft wie vrijwilligers zijn in het kader van een veilig sportklimaat. Vervolgens beschrijft het de inhoud van het intake gesprek. Tenslotte wordt uitgelegd wat een VOG is en wat de vrijwilliger moet doen om dit (gratis) aan te vragen. 

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)
De vertrouwenscontactpersoon is er voor alle betrokkenen bij de vereniging. Dus ook niet-leden die een rol vervullen, zoals trainers en scheidsrechters. In het document ‘Vertrouwenscontactpersoon (VCP)’ lees je meer over onderstaande onderwerpen. Wat is de rol van de VCP’s? Wie zijn onze VCP’s? Hoe kan ik hen bereiken? Wat is ongewenst gedrag en wat moet ik doen als ik als betrokkenen hiermee in aanmerking kom?

Scroll naar boven